“Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün uhdesinde düzenlenecek olan Temel Eğitim 03.02.2020-10.02.2020 tarihlerinde Bir Eylül Yerleşkesinde (Mustafa Kemal Paşa Amfisinde) gerçekleştirilecektir. 


15 Ocak 2020